RSS

Wandelen en fietsen in NP de Meinweg

Nederland heeft twintig Nationale Parken. In de parken zijn alle bijzonderheden van de Nederlandse natuur
terug te vinden: duinen, bossen, heide, laagveen, getijdennatuur, beekdalen en vennen, met elk hun eigen
bewoners en dat maakt elk park uniek.

Gezamenlijk beslaan de parken zo’n 120.000 hectaren, dat is bijna 3% van Nederland. Een van deze parken is Nationaal Park De Meinweg.

Nationaal Park De Meinweg (1.800 hectaren) is geologisch gezien van grote betekenis, door het voor Nederland unieke terrassenlandschap,
met een drietal steile overgangen tussen de verschillende terrassen. Deze zijn ontstaan door erosie van de in het verre verleden door Rijn en Maas
afgezette sedimenten én door verschuivingen in de aardkorst. Dwars op de terrassen zijn twee beekdalen ontstaan: het dal van de Boschbeek en van
de Roode Beek. Tussen deze beken en beekdalen liggen stille vennetjes en uitgestrekte bossen en heidevelden.
In Nationaal Park De Meinweg komen vele verschillende soorten vegetatiestructuren voor, variërend van droge heidegebieden tot vochtige broekbossen.
Al deze systemen bezitten eigen kenmerkende soorten planten, bomen en dieren. In het Meinweggebied zijn tot op heden 767 soorten planten en
bomen beschreven. De wandel- en fietstochten door ‘de Meinweg’ voeren de bezoekers afwisselend door uitgestrekte bossen, glooiende heidevelden en langs vennetjes. We hebben er van de vele routes twee voor u uitgekozen.

Foto: VVV Midden-Limburg

Lees hieronder het volledige artikel uit CityLife april 2018

Te downloaden: