Vlootbeekdal

De Vlootbeek is ongeveer 17,5 kilometer lang en stroomt vanuit Posterholt via Montfort naar Linne. De naam is eigenlijk dubbelop: het woord ‘vloot’ betekent beek. In de bosgebieden 't Sweeltje en Munnichsbos heeft de loop van de beek een vrij natuurlijk karakter.

Historie

Het deel van de Vlootbeek achter Kasteel Montfort werd tussen 1650 en 1653 gegraven, met als doel de omgeving van het kasteel te ontwateren. Een andere reden voor het graven van de beek was om kalkrijk water vanuit het zuiden naar de net ontgonnen veengebieden te leiden. Zo ontstonden uitgestrekte landbouwgronden. De beek is door het historische ontginningspatroon van grote cultuurhistorische waarde. Ten oosten van Montfort, tussen Montfort en de grens met Duitsland, was de Vlootbeek altijd min of meer natuurlijk. De beek was plaatselijk wel gekanaliseerd ten behoeve van de landbouw. Van oudsher is de Vlootbeek een natuurlijke waterloop geweest en oorspronkelijk zelfs een oude Roerbedding.

Het Vlootbeekdal zelf is historisch gezien ook erg interessant. Opgravingen hebben aangetoond dat er ongeveer 9000-10000 jaar geleden hier mensen op jacht gingen en hun voedsel verzamelden uit de natuur. Ook is er een groter basiskamp ontdekt waar men meer permanent verbleef en van waaruit men op jacht en voedseltochten ging.

Vuurstenen werktuigjes uit het MesolithicumDit kan men afleiden uit de soorten werktuigen en haardkuilen die er teruggevonden zijn. De sporen bevinden zich nog grotendeels in de ongestoorde ondergrond bevinden en stammen uit één bepaalde periode uit de prehistorie, het zogenaamde Vroeg Mesolithicum, en zijn niet “vervuild” zijn met voorwerpen uit andere periodes. Hierdoor is het een uniek prehistorisch landschap in Nederland en heeft het bijzondere archeologische bescherming.

Aan de rand van het Vlootbeekdal nabij de Schuurkenshof bevindt zich de Bolberg, een middeleeuwse motte uit de 12e of 13e eeuw, een archeologisch monument.

Flora en Fauna

In de bossen bij de Vlootbeek kunt u een ree of wild zwijn aantreffen. Ook vele vogels, waaronder spechten en nachtegalen, leven in het gebied. Verder komen er kikkers, padden, salamanders en zes soorten sprinkhanen voor, waarvan de gouden sprinkhaan het meest bijzonder is. Erg bijzonder is het voorkomen van het pimpernelblauwtje: deze vlinder is nergens anders in Nederland te vinden.

Ligging

De Vlootbeek stroomt in Roerdalen door Posterholt en Montfort.

Vlootbeek.

Vlootbeekdal in beeld

Vlootbeekdal in beeld