Turfkoelen

De Turfkoelen is een ven, dat in een oude Roerarm ten oosten van Herkenbosch ligt. In het verleden is hier turf gestoken. Samen met het aangrenzende Broekbos en het op hogere gronden gelegen naaldbos beslaat het gebied een oppervlakte van 8 hectare. Langs de oevers van het ven, dat begroeid is met gele plomp, groeit wilgen- en elzenbroekbos. Hoger op de helling liggen 40 tot 60 jaar oude naaldbossen. De wegen en paden in de directe omgeving van de Turfkoelen zijn vrij toegankelijk.

Historie

Het gebied was in het verleden eigendom van de familie Geraedts-Laumans. Hierdoor wordt het ook nog wel het Laumans-ven genoemd. Aan de noord- en zuidoostelijke zijde bevinden zich steilranden van enkele meters hoog. Deze zijn ontstaan door erosie en zandafzettingen. Het natte karakter van het gebied wordt deels veroorzakt door een kleiige laag in de diepere ondergrond. In 1999 is een gedeelte van de Turfkoelen uitgebaggerd, wat ertoe heeft geleid dat er nu meer open water is.

Flora en Fauna

Op de oevers van de Turfkoelen zijn de Hoge cyperzegge, de Pluimzegge, het Waterdrieblad en de Holpijp te vinden. Hiernaast is er behalve Elzenbroekbos ook de Wilgen- en Gagelstruweel aanwezig. Vooral de zone met de Gagelstruweel is botanisch interessant, omdat de wateraardbei, snavelzegge, zompzegge en veenpluis er voorkomen. In het open water groeit onder andere de gele plomp.

Ook voor dierenliefhebbers is de Turfkoelen een interessant gebied. Er zijn diverse soorten vogels, kikkers, padden en salamanders aanwezig. Ook ree├źn en wilde zwijnen komen voor in het gebied.

Ligging

Het gebied ligt ten zuidoosten van Herkenbosch.

Turfkoelen.

Turfkoelen.

Turfkoelen in beeld

Turfkoelen in beeld