Rode Beek

De Rode Beek ontspringt net over de grens bij Duitsland en vormt de rijksgrens tussen Vlodrop Station en Vlodrop. De beek meandert nog vrij door bos en natuurgebied. De Rode Beek mondt uit in de Roer. Door het gebied loopt een prachtig vlonderpad.

Historie

Aan de Duitse zijde van de Rode Beek is een middeleeuwse landweer aanwezig, een verdedigingswal waarvan ter hoogte van Gitstap nog wallen en sloten herkenbaar zijn. Deze landweer loopt vanaf de bronnen verder naar het noorden over het plateau naar de Swalm. Dit was mogelijk de zuidoostgrens van het grote Meinweggebied.

Flora en Fauna

Het hoogteverschil maakte de Rode Beek aantrekkelijk voor watermolens. De Vlodropper- en Gitstappermolen zijn nu voorzien van vispassages. Hierdoor is de optrek van de zeldzame beekprik en andere vissoorten mogelijk. De beekprik is een kleine, aalvormige vissoort die hoofdzakelijk in de beekbodem leeft.

Ligging

De Rode Beek stroomt Nederland binnen bij Vlodrop.

Rode Beek in beeld

Rode Beek in beeld