Linnerveld

Het Linnerveld is een uitgestrekt gebied dat voornamelijk een agrarische functie heeft. Ook is er op enkele plaatsen bebossing. Het Linnerveld ligt in het gebied tussen Montfort en Sint Odiliƫnberg. Het grenst aan het dorp Linne in de gemeente Maasgouw.

Landerijen in het Linnerveld rond de Mortelshof zijn aangekocht voor natuurcompensatie. Hier wordt extensieve landbouw toegepast waarbij de akkers worden ingezaaid met kruiden en zaden en oude gewassen zoals boekweit.

Historie

In het Linnerveld zijn, net als in het Leropperveld en de Linnerheide de resten van een oeroud Roersysteem met droge geulen en meanders duidelijk in het landschap herkenbaar. Het is een uniek landschap en het enige fossiele meandersysteem in Nederland.

Vermeldingswaardig zijn de bijzondere archeologische vondsten, die terugvoeren tot het Laat Paleolithicum. Zo is in het Linnerveld bij de opgraving van een jachtkamp uit die oude steentijd een werktuigje gevonden waarop een tekening in de vorm van een soort tent is ingekrast. Het werktuigje, een zgn. retouchoir die werd gebruikt voor het bijwerken van vuurstenen werktuigjes, wordt geschat op 12000 jaar oud en de tekening daarop is de oudste die tot nu toe in Nederland is gevonden.

Flora en Fauna

In het gebied is de wilde hamster aangetroffen en men hoopt dat die zich hier permanent gaat vestigen. Ook vele vogels strijken vooral op hun jaarlijkse trek naar het zuiden en weer terug hier neer om op krachten te komen en vlinders bezoeken de vele bloemen. Het Linner- en Leropperveld vormt de ecologische verbindingszone tussen de Linnerheide en het Landgoed Hoosden.

Ligging

Het Linnerveld ligt in het gebied tussen Montfort en Sint Odiliƫnberg.

Linnerveld.

Linnerveld in beeld

Linnerveld in beeld