Linnerheide

De Linnerheide is een gebied van 82 hectare en ligt tussen Linne en St. Odiliƫnberg. Zoals de naam al aangeeft was dit gebied vroeger heide, gelegen op oude stroomruggen van de Roer. Tegenwoordig bestaat het gebied uit bos. De rijkdom aan verschillende boomsoorten maakt de Linnerheide een bijzonder gebied.

Historie

De Linnerheide was voor de gemeentelijke herindelingen eigendom van de gemeente Linne. Tegenwoordig behoort het tot het grondgebied van de gemeente Roerdalen en wordt het beheerd door de Stichting Het Limburgs Landschap. De heide in het gebied is verdwenen en het is nu geheel bebost.

In de Linnerheide zijn, net als in het Linnerveld en het Leropperveld de resten van een oeroud Roersysteem met droge geulen en meanders duidelijk in het landschap herkenbaar. Het is een uniek landschap en het enige fossiele meandersysteem in Nederland.

Flora en Fauna

Het gehele gebied bestaat uit bos; onder andere dikke Amerikaanse eiken, douglassparren en berken. De grove dennen worden langzamerhand vervangen door jonge aanplanten van zoete kers, sporkenhout en lijsterbes etc., zodat het meer het karakter van een gemengd loofbos krijgt met meer voedsel voor vogels. De Linnerheide is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Ligging

Het gebied ligt tussen St. Odiliƫnberg en Montfort en het dorp Linne in de gemeente Maasgouw.

Linnerheide.

Linnerheide in beeld