Leropperveld

Het Leropperveld is een uitgestrekt gebied, waar de Roer meandert door het glooiende landschap. U vindt er een buurtschap, een sporadische landweg en hier en daar een zandpad. Het Leropperveld is een open agrarische vlakte met op een aantal plaatsen bebossing. Het gebied en het buurtschap Lerop horen bij het dorp Sint Odiliënberg.

Historie

De oudste tekening van Nederland, is te zien in het Roerstreekmuseum In het Leropperveld zijn, net als in het Linnerveld en de Linnerheide de resten van een oeroud Roersysteem met droge geulen en meanders duidelijk in het landschap herkenbaar. Het is een uniek landschap en het enige fossiele meandersysteem in Nederland.

In het Leropperveld zijn bij een opgraving de sporen van een gebouw uit de Nieuwe Steentijd en bijbehorende stenen werktuigen uit die tijd gevonden. Ze zijn naar schatting ongeveer 6000 jaar oud en stammen uit de zogenaamde Michelsbergcultuur. Het zijn de oudste sporen van een boerennederzetting in Midden Limburg.

De archeologische vondsten worden tentoongesteld in het Roerstreekmuseum in St. Odiliënberg.

Flora en Fauna

In het gebied is de wilde hamster aangetroffen en men hoopt dat die zich hier permanent gaat vestigen. Ook vele vogels strijken vooral op hun jaarlijkse trek naar het zuiden en weer terug hier neer om op krachten te komen en vlinders bezoeken de vele bloemen. Het Linner- en Leropperveld vormt de ecologische verbindingszone tussen de Linnerheide en het Landgoed Hoosden.

Ligging

Het gebied ligt ten noorden van het dorp Sint Odiliënberg.

Leropperveld.

Leropperveld in beeld

Leropperveld in beeld