Landgoed Rozendaal

Landgoed Rozendaal ligt tussen Montfort en Sint Joost. Het is een laag gelegen gebied dat is aangewezen als onderdeel van de de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De landbouwgrond wordt gedeeltelijk omgevormd tot een natuurgebied dat een natuurlijk geheel gaat vormen met de omringende landgoederen Schrevenhof en Reigersbroek. Het is een mooi, afwisselend gebied van bos en open landschap. Door het hele jaar heen is het zeer de moeite waard om een van de wandelroutes, uitgezet door Stichting Het Limburgs Landschap, te volgen.

Historie

Ooit behoorde het landgoed tot Kasteel Montfort. De namen van de hoeves Heerenhof, Koningshof en Schrevenhof verwijzen nog naar de eerdere eigenaren. Het afwisselende landgoed kenmerkt zich door oud cultuurlandschap met monumentale boerderijen, akkers en weilanden die doorsneden worden door onverharde wegen met lanen vol oude bomen.

Doordat Landgoed Rozendaal een lager gelegen ‘kom’ vormt, verzamelde zich er regenwater en kwel uit de hogere gebieden en er ontstonden plassen en dikke lagen hoogveen. Er werd in gevist en er werd ook riet gewonnen. Waarschijnlijk is de naam ‘Rozendaal’ ook niet afgeleid van rozen maar van het riet of ross dat hier veelvuldig voorkwam. In de 17de eeuw, in de Spaanse tijd, zijn de bewoners uit de omgeving begonnen met het winnen van turf in beide gebieden. Voor de afwatering en het vervoer van de turf heeft men dwars door het Reigersbroek en Landgoed Rozendaal de huidige Vlootbeek gegraven die hier nooit haar natuurlijke loop heeft gehad.
De turfwinning heeft tot het einde van de 19de eeuw plaatsgevonden. Daarna zijn de gebieden ontgonnen ten behoeve van de landbouw. Landgoed Rozendaal is momenteel nog ongeveer voor de helft in gebruik als wei- en hooiland. De andere helft wordt niet meer bemest of bewerkt en daar ontstaat een meer natuurlijk grasland met meer bloemen en kruiden.

Flora en Fauna

Op Landgoed Rozendaal kunt u het hele jaar prooivogels zoals buizerd, torenvalk, havik, sperwer, bos- steen- en ransuil tegenkomen. Met een beetje geluk kunt u in de zomer genieten van de prachtige duikvluchten van op libelllen en zwaluwen jagende boomvalkjes. De zwarte wouw, wespendief, en de blauwe kiekendief zijn ook min of meer regelmatige bezoekers.

Zangvogels zoals putter, groenling en kneu en de patrijs en fazant komen af op de zaden. Verder zijn er de witte en gele kwikstaart, de geelgors, roodborsttapuit, de kleine karekiet, de rietgors en grasmus, fitissen en tjif-tjaffen. In de vroege ochtend en late avond komen uit de bosrand het ree, de vos, de das en het wild zwijn soms tevoorschijn.

Bijzondere planten op Landgoed Rozendaal zijn o.a. het rapunzelklokje, het akkerklokje, valse kamille en gevlamde pijlstaart. Niet heel bijzonder maar wel opmerkelijk mooi zijn grote Amerikaanse eiken en pseudoacacia's die aan de randen van Landgoed Rozendaal over de wandelpaden hangen en in de herfst de prachtigste kleuren vertonen.

Ligging

Landgoed Rozendaal ligt ten westen van het dorp Montfort.

Landgoed Rozendaal.

Rozendaal in beeld

Rozendaal in beeld