Landgoed Hoosden

Landgoed Hoosden is vernoemd naar het gelijknamige landgoedhuis. In totaal is Hoosden 55 hectare groot, waarvan 44 hectare bos. Het landgoed ligt in een oude Roermeander die tegenwoordig uit Elzenbroekbos bestaat. Ten westen van landgoed Hoosden ligt een naald- en loofhoutbos, het Boord. De rijke flora en fauna maken het gebied zeker een bezoekje waard.

Historie

Landgoed Hoosden dateert vermoedelijk uit de 16e eeuw. Vroeger werd hier kleinschalige landbouw gepleegd. Tegenwoordig is de afwatering gestagneerd en is het gebied te nat voor landbouwgebruik. In de loop der tijd zijn de oude Roermeanders verland en vormden zich veenbodems.

Flora en Fauna

Van een groot deel van de natte gras- en hooilanden is de toplaag verwijderd en zijn ondiepe, zich snel verwarmende plassen ontstaan. Een uitstekend leefgebied voor amfibieƫn en libellen. Daarnaast is er een typisch broekbos aanwezig met elzen en wilgen. Langs de steilranden van de oude meanders staan mooie oudere eiken- en beukenbomen.

In het gebied zijn vele vogels aanwezig. Voorbeelden zijn de wielewaal, diverse spechten, prooivogels, holenduifjes, bosuilen en de karekiet. Ook het ijsvogeltje wordt regelmatig gespot. Verder zijn er uilen en reigers en broeden er jaarlijks ganzen en zwanen.

Naast de algemene libellensoorten worden de meer zeldzame soorten zoals de vuurlibel, de beekoeverlibel, de zuidelijke oeverlibel, de gevlekte glanslibel en de beekrombout met enige regelmaat waargenomen in de zomermaanden. Aan zoogdieren komen ree, haas, wild zwijn, vos en das voor en een bijzondere bezoeker is de zeldzame vale vleermuis.

Ligging

Landgoed Hoosden ligt ten noordwesten van St. Odiliƫnberg.

Landgoed Hoosden.

Hoosden in beeld

Hoosden in beeld