Het Sweeltje

Tussen Montfort en Sint Odiliënberg, ligt het bosgebied 't Sweeltje. ‘t Sweeltje is 74 hectare groot en ligt direct aan de Vlootbeek. Het gebied bestaat voor het grootste deel uit naaldbos, maar bevat ook enkele landbouwpercelen. Deze percelen worden niet voor intensieve landbouw gebruikt, waardoor de rijkdom aan planten kan toenemen. Bijzonder aan ´t Sweeltje is dat het gebied op een stuifduinengordel ligt. Deze is in de voorlaatste ijstijd opgeworpen. De wegen en paden in 't Sweeltje zijn vrij toegankelijk voor voetgangers. Wandelaars van het Pieterpad, dat over een deel van deze paden loopt, maken er veelvuldig gebruik van.

Historie

Een gedeelte langs de Vlootbeek is heringericht en de gronden langs de oevers worden weer meer aan de natuur overgelaten waardoor men oude flora en fauna hoopt terug te krijgen. De oevers werden afgevlakt en op sommige plaatsen heeft men de beek wat meer laten meanderen. Bij die grondverplaatsingen werd bij toeval een Romeinse muntschat ontdekt bestaande uit 65 zilveren denarii en 6 gouden Aurei. De munten zijn waarschijnlijk verstopt tijdens de roerige tijden rond het jaar 69 na Chr., toen in deze streken de Bataafse Opstand onder leiding van Julius Civilis tegen de Romeinen heeft plaatsgevonden. De jongste munten, niet minder dan acht stuks, stammen namelijk precies uit het jaar 69 na Chr. Van een vijftal afbeeldingen van deze munten zijn uitvergrotingen in hardsteen vervaardigd die in grote maaskeien in de buurt van de vindplaats en langs het Pieterpad zijn geplaatst. De munten zijn te bewonderen in het Roerstreekmuseum in Sint Odiliënberg.

Flora en Fauna

Ook de natuur herstelt. Libellen en amfibieën hebben bezit genomen van de gegraven poeltjes. Visjes zoals voorntjes en grondels lokken weer ijsvogeltjes, reigers en zelfs aalscholvers naar de beek. Ook zijn er al vrij grote snoeken waargenomen. Qua amfibieën zijn de kleine watersalamander, de bedreigde kamsalamander, groene en bruine kikkers, de gewone pad en zelfs de hazelworm aanwezig. Ook een bever heeft onlangs zijn sporen langs de beek achtergelaten.

Ligging

Het bosgebied ligt tussen de dorpen Montfort en Sint Odiliënberg.

Het Sweeltje.

't Sweeltje in beeld

't Sweeltje in beeld